Dlaczego fotowoltaika?

Informacje ogólne

Z biegiem lat coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na energię, zarówno ze strony gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Niewystarczającymi mogą okazać się tradycyjne surowce energetyczne, dlatego też coraz częściej podkreśla się znaczenie odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, pływy i fale morskie czy energia słoneczna. Odnosząc się do energii słonecznej, dość powszechnym ostatnio stało się określenie zielone źródło energii – takim mianem nazwano panele fotowoltaiczne. Czym one są, na jakich zasadach działają i jakie korzyści niesie ze sobą ich instalacja – na te i inne pytania odpowiedzi znajdą Państwo poniżej.

Czym jest fotowoltaika?

W najprostszy sposób fotowoltaikę można zdefiniować jako wyodrębnioną z nauki i techniki dziedzinę, zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Proces, w którym dochodzi do powstania energii elektrycznej pod wpływem promieniowania świetlnego, nazywany jest zjawiskiem fotowoltaicznym.

solar_panels_on_a_roof
bigstock-solar-panel-on-a-red-roof-14532428
pexels-photo-137602
4-1

Zalety korzystania z paneli fotowoltaicznych:

Oszczędności
Jeżeli przeanalizujemy ile rocznie płacimy za energie elektryczną, nagle zdamy sobie sprawę, że inwestycja w fotowoltaikę nie jest wcale aż tak kosztowna a prawdziwym problemem są stale rosnące rachunki, które co miesiąc trzeba płacić. Oszczędności generowane przez instalację fotowoltaiczną rosną wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej dlatego ta inwestycja jest tak opłacalna i przyszłościowa.

Poniższy wykres przedstawia sumę oszczędności od momentu uruchomienia przykładowej instalacji 5 kW. Uwzględniony jest wzrost cen energii elektrycznej na poziomie jedynie 2% rocznie. Podwyżki mogą być znacznie wyższe co realnie przełoży się na większe oszczędności z produkcji własnej energii oraz skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

Własna energia
Dzięki wykorzystaniu prądu wytwarzanego przy pomocy promieni słonecznych nie trzeba martwić się narzucanymi przez dystrybutorów cenami za energię elektryczną. Energia ze Słońca jest darmowa i nieograniczona a jej zasoby niewyczerpane co jest niepodważalnym atutem fotowoltaiki.

Zero emisji
Przeciętna instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW ogranicza emisję CO2 do atmosfery o ponad 4 tony rocznie. PV Moduły PV nie zawierają komponentów szkodliwych dla środowiska. Składają się głównie z krzemu, aluminium i miedzi, dlatego podlegają w 96% recyklingowi. To sprawia, że instalacje PV są bardzo ekologiczne i przyjazne dla środowiska.

Eksploatacja
Systemy fotowoltaiczne (PV) nie posiadają ruchomych części, płynów itp., dlatego nie wymagają obsługi oraz działań serwisowych np. takich jak okresowa wymiana zużytych komponentów. Moduły fotowoltaiczne w naszej ofercie posiadają 12 letnią gwarancję producenta na wady ukryte oraz 25 letnią gwarancję na generowaną moc.

Wiele możliwości

W naszej ofercie mamy szeroki wachlarz możliwości zakupu instalacji fotowoltaicznej. Jesteśmy elastyczni dostosowujemy się do możliwości finansowych klienta. Sam wybierasz opcję zakupu korzystniejszą dla siebie, bardziej dogodną w spłacie.

Posiadamy kilka ofert systemów PV:

Instalacja za gotówkę:

Płatność gotówkowa to najtańsza z możliwych transakcja i zarazem najmniej kłopotliwa.
Nie trzeba zaciągać długofalowych zobowiązań, nie przejmować spłatą rat.
Nie są wymagane zabezpieczenia finansowe i nie trzeba przechodzić weryfikacji finansowej.
Maksymalnie skrócony czas procesowania ze względu na minimalne formalności.

Abonament MIX:

Nie możesz sobie pozwolić na zakup PV? Nic nie szkodzi, płacisz tylko część ceny i już możesz cieszyć się własną energią.
Brak weryfikacji finansowej.
Sam decydujesz o wielkości pierwszej wpłaty.
Pozostałą część spłacasz w dogodnym dla siebie abonamencie.
Możliwość wyboru abonamentu stałego bądź malejącego.
Abonament na jedyne 36 miesięcy, nie wiążesz się długotrwałym zobowiązaniem.
Masz pełną swobodę wyboru.

Eko-pożyczka PV:

Jeżeli opcja zakupu za gotówkę ani Abonament MIX nie jest dla Ciebie, nie musisz rezygnować z własnej energii i niezależności. Ze względu na naszą elastyczność w podejściu do klienta dajemy możliwość skorzystania z kolejnej opcji jaką jest Eko-pożyczka PV.
Nie jest wymagany wkład własny.
Klient co miesiąc dokonuje wpłat, które są niższe od rat kredytu konsumenckiego.
Oszczędności z produkcji własnej energii, będą obniżać wielkość miesięcznych wpłat.

O czym pamiętać przy instalacji paneli słonecznych

Miejsce instalacji paneli powinno być zaplanowane względnie wcześnie. W celu zmaksymalizowania efektywności działania paneli słonecznych, należy wybrać miejsce jak najmniej zacienione. Trzeba również rozważyć, czy wybrana lokalizacja nie będzie przeszkadzała w użytkowaniu terenu wokół paneli.

W Polsce panele słoneczne montowane są przeważnie na dachach budynków lub bezpośrednio na gruncie w kierunku południowym pod kątem ok. 30-60° – lokalizacja paneli przesądza o tym, jakiej mocy będą instalowane panele. Na moc paneli fotowoltaicznych ma również wpływ ich powierzchnia – instalacja paneli o mocy 1 kWh zajmuje powierzchnię ok. 7 m2. Z tego względu montowane w Naszym kraju panele można podzielić na trzy grupy:

instalacje dachowe – są najlepszym rozwiązaniem dla domów ze skośnym dachem; ten sposób instalacji maksymalnie wykorzystuje nasłonecznienie w obrębie danej lokalizacji

instalacje dachowe na konstrukcji wsporczej – sprawdzają się w przypadku dachów płaskich lub o niewielkim spadku; konstrukcja, na której montowane są panele, zapewnia odpowiedni kąt padania promieni słonecznych. Decydując się na ten rodzaj montażu paneli fotowoltaicznych, należy wpierw oszacować obciążenie konstrukcji wiatrem – pod jego wpływem może dojść pod oderwania lub dociśnięcia paneli do konstrukcji

instalacje naziemne – panele montowane są bezpośrednio na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wsporczej (podobnie jak w poprzednim przypadku) na wysokości 1,5-2,5 m nad gruntem, zapewniając przy tym odpowiedni kąt padania promieni słonecznych; przy takiego rodzaju instalacji należy pamiętać o tym, aby panele oddzielały odpowiednie odległości tak, by cień nie zasłaniał kolejnych rzędów

System upustów

W świetle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 1 lipca 2016 roku, odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nazywany jest prosumentem. W kontekście fotowoltaiki, za prosumenta uchodzi konsument produkujący energię elektryczną przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych.

Na podstawie nowelizacji ustawy o OZE wprowadzony został system opustów dla prosumentów, którzy także będą mogli skorzystać z dodatkowych preferencji administracyjnych na etapie inwestycyjnym i operacyjnym. Ponadto, rozszerzono definicję prosumenta i od zeszłego roku z wcześniej wymienionych udogodnień korzystać mogą nie tylko gospodarstwa domowe, ale i inne podmioty takie jak szkoły, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązują inne zasady przyłączenia instalacji fotowoltaicznych – mogą one być jedynie wykorzystywane na potrzeby własne i do celów niezwiązanych z działalnością. Zdarzały się przypadki, gdzie odmawiano przyłącza osobom prowadzącym działalność gospodarczą nawet w innych miastach.
Od zeszłego roku każdemu prosumentowi wręczana jest tzw. umowa kompleksowa, na podstawie której następuje rozliczenie z zakładem energetycznym. Obowiązującym jest teraz roczny okres rozliczeń; zniesiono również kary za niezłożenie kwartalnego sprawozdania o wytworzonej ilości energii. Ponadto prosument ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, rozliczania i dystrybucji energii.

Zgodnie z nowymi przepisami, za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosumentowi ma przysługiwać prawo do uzyskania opustu na pobieraną energię. Zapisy w ustawie wyraźnie wskazują na to, że opusty dotyczą opłat zmiennych na rachunku za energię, czyli ceny energii i kosztów dystrybucji. Opustami nie są objęte opłaty stałe. W przypadku instalacji do 10 kWh wysokość opustu to 1:0,8, natomiast w przypadku instalacji większych, o mocy do 40 kWh, wysokość opustu to 1;0,7.

Kredyt preferencyjny BOŚ Banku

Kredyt preferencyjny BOŚ Banku
Nieocenioną w pokryciu kosztów instalacji fotowoltaicznych jest pomoc, jaką proponuje BOŚ Bank. Oferuje on tzw. Ekokredyt PV, wspierający zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Kredyt obejmuje:
pokrycie do 100% wartości zakupu oraz montażu całej instalacji (jest to kwota sięgająca 250 tys. zł)

Napisz do nas a my pomożemy Ci w kontakcie z bankiem.

Ceny zestawów fotowoltaicznych za gotówkę

Zestaw 2,5kW

16 200

Zestaw fotowoltaiczny

ON-GRID do 2,5kW

Zestaw 3kW

17 820

Zestaw fotowoltaiczny

ON-GRID do 3 kW

Zestaw 4kW

21 600

Zestaw fotowoltaiczny

ON-GRID do 4kW

Zestaw 4,5kW

24 300

Zestaw fotowoltaiczny

 ON-GRID do 4,5kW

Zestaw 5kW

27 000

Zestaw fotowoltaiczny

ON-GRID do 5kW

Zestaw 6kW

32 400

Zestaw fotowoltaiczny

 ON-GRID do 6kW

Zestaw 8kW

38 880

Zestaw fotowoltaiczny

ON-GRID do 8kW

Zestaw 10kW

48 600

Zestaw fotowoltaiczny

 ON-GRID do 10kW

Powyższy cennik zawiera orientacyjne ceny dla standardowego montażu na dachu skośnym. Ceny zawierają podatek VAT (8%).

Zobacz jak to działa

Gdzie dochodzi do wytworzenia prądu?

Energia elektryczna wytwarzana jest przy wykorzystaniu wcześniej wspomnianych paneli fotowoltaicznych, powszechnie znanych pod nazwą paneli słonecznych. Krzem, z którego wykonywane są panele słoneczne, posiada właściwości, dzięki którym przechwytuje najmniejsze cząsteczki światła, czyli fotony, wprawiając przy tym w ruch elektrony, a tym samym wytwarzając energię elektryczną. Należy podkreślić, że temperatura powietrza nie ma wpływu na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych – tak się dzieje w przypadku kolektorów słonecznych, z którymi często mylone są panele fotowoltaiczne. W tym przypadku największe znaczenie mają warunki nasłonecznienia. Dzięki temu moduły mogą wytwarzać energię elektryczną również zimą. Wyprodukowany w ten sposób prąd stały zmieniany jest następnie w prąd zmienny o parametrach publicznych. Do tego celu wykorzystywany jest inwerter solarny. Przy pomocy układu zabezpieczającego, prąd zmienny trafia do sieci i umożliwia przyłączenie oraz swobodne korzystanie z urządzeń domowych.

Proces Inwestycyjny

Nasz wykwalifikowany personel przeprowadzi Państwa przez cały tok inwestycji, zaczynając od koncepcji projektowej przez montaż aż do podłączenia instalacji do sieci (włącznie z formalnymi wymogami zakładu energetycznego). Na życzenie klienta zapewniamy pomoc w pozyskaniu środków z dostępnych programów dofinansowania.

SERWIS

Dla naszych realizacji zapewniamy fachowy oraz terminowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dewizą naszej firmy jest jakość, profesjonalizm a przede wszystkim satysfakcja klienta.